Polní práce

Jaroslav Pokuta, 270 ha, Jihočeský kraj

Pan Jaroslav Pokuta hospodaří společně se svou rodinou na 270 hektarech zemědělské půdy. Farma se věnuje jak klasické rostlinné výrobě, tak také živočišné výrobě, která je v jižních Čechách velice rozšířena. Farma se zaměřuje především na pěstování obilovin jako je pšenice, ječmen, triticale, kukuřice nebo krmné žito. Trvalé travní porosty jsou určeny pro pastvu dobytka a v průběhu roku jsou z nich sklizeny také balíky senáže a sena.

Před dvěma lety se pan Pokuta rozhodl zakoupit nového pomocníka na svou farmu, který bude především všestranný a univerzální, z tohoto důvodu zvolil modelovou řadu STEYR CVT, konkrétně model 6170 CVT. Díky plynulé převodovce CVT je velmi lehce ovladatelný, to se projeví především na plynulosti jízdy a tím spojené spotřebě paliva, která se pohybuje na velmi dobrých hodnotách (setí 3 l/ha, příprava 4,2 l/ha). Motor je vybaven nejnovějším systémem řešení emisí Hi-eSCR, které neovlivňuje výkon motoru a ani teplotu spalování. Díky přesnému managementu S-Tronic udrží motor za každých podmínek v ideální měrné spotřebě, bez snížení produktivity. Kabina traktoru je vysoce komfortní a pohodlná s nízkou hladinou hluku.

Během roku se STEYR CVT téměř nezastaví, protože se jedná na farmě o hlavní traktor, který má na starosti většinu tahově náročných prací. Na jaře traktor pracuje s kompaktorem a smyky při předseťové přípravě, následně zajištuje i samotné setí. Když přijdou na řadu senáže a sklizeň sena, je CVT zapojeno do sečení s žací dvojkombinací o záběru 6,4 metru. Během žní pracuje s návěsem a na podzim se opět zapojuje do zpracování půdy a setí.